Sunday, 26 May 2013

Informacja o usunięciu danych w bazie danych osobowych

Informacja o usunięciu danych w bazie danych osobowych.

W odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, informujemy, że Pani/Pana dane zostały usunięte a adres mail zablokowany w naszej bazie, ponieważ Pani/Pana korespondencję w tym zakresie traktujemy, jako zgłoszenie sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych, które to uprawnienie przysługuje każdej osobie fizycznej. Zgodnie z Art. 32 ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych pozostawiliśmy w bazie adres e-mail w celu uniknięcia ponownego wykorzystania tych danych w celach objętych sprzeciwem.

Z wyrazami szacunku,

Tide Software Sp. z o.o., ul. Orężna 1a, 05-500 Piaseczno, NIP: 123-116-11-23 REGON: 141535826 KRS: 0000310828, XIV Wydz. Gosp. Sądu Rej. Warszawa Kapitał zakładowy: 60 000 PLN opłacony w całości.

No comments:

Post a Comment